Volejbalový turnaj – Aktivita projektu TERRA CARPATHIA

 

 
 
 
                                 
 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ – AKTIVITA PROJEKTU TERRA CARPATHIA
 
Názov projektu: TERRA CARPATHIA
Číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/III/160
Názov podujatia: Volejbalový turnaj o putovný pohár oslobodenia obce Kamienka
Počet hráčov: 120
Počet divákov: 1000
 
Rozspis:                    - Zápasy turnaja v skupinách a v play off (kategória mužov po štyri
                                 družstvá v skupine A a B, kategória žien po tri družstvá v skupine A a B)
                                 - Zápasy medzinárodného miniturnaja „Družba” (kategória žien a mužov
                                 po tri družstvá, účasť poľských družstiev z obce Kamionka Wielka)
                                 - Exhibičný zápas kamienskej mládeže (žiaci a dorastenci)
                                 - pietny akt položenia vencov k pamätníku padlých v 1. a 2. Svetovej
                                 vojne (pri príležitosti oslobodenia obce Kamienka)
                                 - spoločenské posedenie účastníkov turnaja
 
Účastníci turnaja:     - kategória mužov - Terchovci, Wimbledon, MKEM, TJ Mier, Gurman,
                                 Barvinok, P.O.S., Drotári
                                 - kategória žien – JOPO, PD Kamienka, Zamiškovci, P.O.S., Gurman,
                                 Kapustičky
                                 - turnaj družba – družstvo mužov a žien z Kamionky Wielkej (Poľsko)
 
Projekt je financovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.