MS SČK

201510200736040.k

 

 

                                                          

                                                         

           

                 Výbor MS SČK v Kamienke:

   - Helena CHoborová, Kamienka č. 77 - predseda

   - Mária Hrebíková, Kamienka č. 197 - podpredseda

   - Mária Obertanová, Kamienka č. 98 - tajomník

   - Darina Horendžaková, Kamienka č. 344 - pokladník

   - Oľga Karašová, Kamienka č. 42 - člen

   - Mária Lichvárová, Kamienka č. 257 - predseda revíznej komisie

   - Mária Foľvarská, Kamienka č. 429 - člen

   - Eva Sivuľková, Kamienka č. 180 - člen

 

201510200715420.plaketa

 

 

 

 

Držiteľ diamantovej plakety prof. Dr. Janského - 80 bezplatných odberov

Ján Krett, Kamienka č. 57- 80 odberov

 

Zlatá plaketa prof. Dr. Janského - 40 bezplatných  odberov

Ing. Juraj Sroka, Kamienka č.4

Milan Huľvej, Kamienka č.287 

Ján Krett, Kamienka č.57

Ladislav Kyšeľa, Kamienka č.143

Ivan Lichvar, Kamienka 367

Ľuboš Karaš, Kamienka 233

 

Strieborná plaketa prof. Dr. Janského - 20 bezplatných odberov

Vladimír Bittner, Kamienka č. 54

Ľuboš Karaš, Kamienka č. 233

Michal Lichvár, Kamienka č. 169

Michal Bittner, Kamienkač. 16

Helena Krettová, Kamienka č. 57

Ján Kundľa, Kamienka č. 36

Vladislav Grega, Kamienka č. 457

Marek Holík, Kamienka 119

 

Bronzová plaketa prof. Dr. Janského - 10 bezplatných odberov

Mgr. Matúš Lichvár, Kamienka č. 438

Ivan Lichvár ml. , Kamienka č. 367

Marek Holík, Kamienka č. 119

Kristina Matoľaková, Kamienka 9

 

 

 

Nastavenia cookies