Sčítanie obyvateľov

15. februára 2021 začne Sčítanie obyvateľov 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov prebehne v čase od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, posúva sa len asistované sčítanie. Sčítanie obyvateľov bude elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na  www.scitanie.sk. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojím blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

 

V Prípade, že vám nemá kto pomôcť a sami sa sčítať neviete, môžete navštíviť kontaktné miesto: 

Obecný úrad, 065 32 Kamienka 123

Tel. číslo: 052 4323808

alebo môže telefonický (052/4323808) požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštiví doma a sčíta ho.

"Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlady, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021."

 

Všetky potrebné informácie : www.scitanie.sk/

K stiahnutiu

Základné informácie

 https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

K stiahnutiu

Nastavenia cookies