Furmanské preteky - Aktivita projektu TERRA CARPATHIA

 

                                     

FURMANSKÉ PRETEKY – AKTIVITA PROJEKTU TERRA CARPATHIA
 
Furmanské preteky sú jednou z mnohých aktivít projektu PL-SK/PO/IPP/III/160 pod názvom TERRA CARPATHIA. Ide o projekt obce Kamienka, ktorý je financovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
Práve v obci Kamienka sa 4. mája 2013 zišli furmani z rôznych častí Slovenska, ale aj hosťujúci z Českej republiky a Poľska. Dovedna 13 súťažiacich sa predstavilo v troch súťažných disciplínach – slalom pomedzi prekážky so záťažou, testovanie zručnosti furmana pri práci s drevom a ťahanie dreva na čas na 50 metrovej trati. Podujatie sa začalo sprievodom konských záprahov obcou Kamienka a položením vencov k pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne. Nasledovalo oficiálne otvorenie podujatia zo strany organizátorov a potom už súťaž v menovaných disciplínach. Od skorého rána prúdili do Kamienky stovky návštevníkov a možno povedať, že účasť bola veľmi slušná, až okolo 2500 divákov. Tí mali možnosť okrem sledovania súťažných disciplín potešiť sa aj folklórnym programom domáceho folklórneho súboru Barvinok a tiež si mohli pochutiť na rôznych špecialitách.
Podujatie sa vydarilo, počasie vydržalo, nikomu sa nič zlé neprihodilo a tak mohli organizátori odovzdať ocenenia najúspešnejším a poďakovať všetkým, ktorí sa na organizácií podieľali.
 
 
 
Názov projektu: TERRA CARPATHIA
Číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/III/160
Názov podujatia: Furmanské preteky
Počet účastníkov: 13
Počet divákov: 2500
 
Súťažné disciplíny: - slalom pomedzi prekážky so záťažou
-          testovanie zručnosti furmana pri práci s drevom
-          ťahanie dreva na čas na 50 metrovej trati
 
Sprievodné podujatia:   - vozový sprievod obcou Kamienka
-položenie vencov k pamätníku padlých
-folklórne vystúpenie FS Barvinok
-tanečná zábava
 
Projekt je financovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.