Spolupráca s Poľským partnerom

 

                               
 
Projekt obce Kamienka pod názvom TERRA CARPATHIA v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 pokračuje úspešne ďalej.
V rámci investičnej časti projektu prebehla výstavba nového hľadiska, ktorého kapacita je 500 miest na sedenie. Taktiež bol celý areál amfiteátra oplotený a v súčasnosti je pripravený pre kultúrne podujatia obce.
Projekt má však aj neinvestičnú časť, kde sa realizujú tzv. mäkké aktivity – kultúrne, športové, spoločenské podujatia, výmenné pobyty a pod. Začiatkom júna sa v Kamienke uskutočnil medzinárodný folklórny festival, na ktorom okrem iných vystúpili aj domáce folklórne súbory z Kamienky a tiež folklórny súbor z partnerskej obce Kamionka Wielka (Poľsko). Podobné podujatie pod názvom Ľato v doline Kamionki sa následne 7. júla 2013 uskutočnilo aj v Poľsku. Hosťom podujatia bola aj delegácia zo Slovenska, konkrétne delegácia obce Kamienka a kultúrny program obohatilo vystúpenie folklórneho súboru Barvinok. Na spoločenskom posedení po programe si zástupcovia partnerských obcí vzájomne prezentovali ďalšie aktivity, ktoré by v budúcnosti mohli spoločne organizovať a zabezpečovať.
"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013."