Kontakty OcÚ

201310151025240.reg_tatry_foto_004

Starosta obce

Ing. Juraj JEDINÁK

mobil: 0903488987

 

Zástupca starostu obce

Ing. Martin KARAŠ

mobil: 0904390925

 

Účtovníčka obce, evidencia obyv., mzdová agenda

Mária SIVUĽKOVÁ

tel. 052/4323808, mobil: 0911942593

 

Pokladník obce, správa daní a poplatkov

Darina KARAŠOVÁ

tel. 052/4323808, mobil: 0911942593

 

Pracovník obce, správca budov

Peter BITTNER

tel. 052/4323808, mobil: 0911775954

 

Denný stacioná

mobil: 0911095693

e-mail: dskamienka@flexi.sk

 

Základná škola s materskou školou, 065 32 Kamienka 113

Ing. Eva Hricová, riaditeľka ZŠ s MŠ

IČO: 37872877

dátum zriadenia: 1. 7. 2002

školský obvod: Obec Kamienka, Obec Stráňany

škola:  s právnou subjektivitou

kontakt ZŠ: 0524283521

kontakt MŠ: 0910365486

kontakt ŠJ: 0524283522

e-mail: zskamienka@gmail.com

web sídlo: www.zskamienka.edupage.org

 

Konateľ Tisiny, s.r.o. Kamienka

Ing. Slavomír Vislocký

tel.: 052/4362176

 

Hlavný kontrolór obce

Ing. Júlia  RYBOVIČOVÁ

tel. 052/4323808

 

 Poštová adresa:

Obecný úrad

065 32 Kamienka 123

e-mail: obeckamienka@slnet.sk

www.obeckamienka.sk


Stránkové dni a hodiny obecného úradu (platné od 1.2.2018) :

 

Pondelok 7.30 - 15.30 hod.
Utorok Nestránkový deň
Streda 7.30 - 17.00 hod.
Štvrtok
7.30 - 15.30 hod.
Piatok 7.30 - 14.00 hod.

 Obedňajšia prestávka od 12.00 hod. - 12.30 hod.

 

202205260828370.2022-05-26-082818
Nastavenia cookies