Cirkev

Gr.kat.cer'kov svjatych ver'chovnych apostoľiv Petra i Pavla * KAMJUNKA *

Poneďiľok       7,00 hod.
Vivtorok - Pjatňicja17,00 hod.
Subota                         
7,30 hod. Služba Boža                                   
Neďiľa7,45 hod. 1. Služba Boža
8,50 hod. Utriň
9,45 hod. 2. Služba Boža
13,30 hod. Večurňa
14,00 hod. Ružanec

Na prazdník (svjato) je Služba Boža vse večur o 18,00 hod.
Moleben, Panachida, Parastas je vse po II. Službi Božij v neďiľu o 11,00 hod.
V ľitňim č asi Služby Božy suť čerez tyždeň o 17,30 hod.

Adresa svjaščeníka :
o.Peter Halgaš
065 32 Kamienka 140
okr.St.Ľubovňa

Č.tel.: 052/4321 557,
e-mail: kamienka@grkatpo.sk

Spísovaňa ľudej 2011 r.

Dorohyj Rusíne, doroha Rusínko, pamjataj, že tvoji predkove sja hordo holosílí ku svojomu narodu a smilo sobi prí spísovaňu ľudej písalí rusíňsku narodnosť i rusíňskyj materíňskyj jazyk. Ne haňb sja za svoje, a rob i ty tak samo