Realizácia projektu TERRA CARPATHIA sa naplno rozbehla

 

 

                                          

Projekt obce Kamienka pod názvom TERRA CARPATHIA v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 sa pomerne úspešne rozbehol.
 
V rámci investičnej časti prebehlo verejné obstarávanie a úspešná firma NOVSTAV, s.r.o. Stará Ľubovňa,  realizuje prvú etapu výstavby – rekonštrukcia hľadiska amfiteátra. V rámci nej je v súčasnosti plocha hľadiska upravovaná a je kladená dlažba. Tiež boli remontované staré lavičky a sú vybudované nové, umelohmotné. Kapacita zrekonštruovaného hľadiska je 500 miest na sedenie. Druhá etapa investičnej časti projektu bude pozostávať z výstavby oplotenia celého areálu, čo zvýši jeho ochranu a bezpečnosť najmä pred vandalmi. Druhú etapu - výstavby oplotenia bude realizovať firma RONDO, s.r.o. Kežmarok.
 
 
V rámci neinvestičnej časti projektu boli vytvorené informačné banery, ktoré majú zvýšiť propagáciu celého projektu. Prebehlo aj úvodné pracovné stretnutie zástupcov oboch partnerov – Obce Kamienka a Gminy Kamionka Wielka na Obecnom úrade v Kamienke, kde bol projekt podrobne predstavený všetkým zúčastneným a riešila sa realizácia konkrétnych aktivít ako sú výmenné stretnutia, kultúrne, športové i spoločenské podujatia.
 
"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkou Európskeho  fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013."