Klub dôchodcov Kamienka

 

Klub dôchodcov v Kamienke
 
          Slávnostné otvorenie Klubu dôchodcov v Kamienke bolo dňa 22. 10. 1984. Po založení klubu členovia sa venovali ručným prácam, ale najmä obnove starých zvykov a tradícií. Už v roku 1990 nacvičili pásmo „Večyrky“ s ktorým brali účasť na súťažnej prehliadke v Starej Ľubovni a získali 2. miesto a za najlepšiu a najkrajšiu ručnú prácu získala diplom pani Anna Lichvárová. Vedúcou skupiny bola pani Mária Lichvárová a organizačný vedúci bol Peter Karaš – vedúci klubu.
V roku 1991 skupina vystúpila s kultúrnym programom na Okresných oslavách mesiaca úcty k starším v Starej Ľubovni a v Chomutove na základe pozvania rodákov z našej obce.
Svojim programom následne potešili divákov aj na 40. Výročí súborov v Kamienke. V októbri 1993 vystúpil v kultúrnom programe ako hosť na stretnutí rodákov v Chomutove. Vedúcim bol Peter Karaš.
V rámci 680. Výročia prvej písomnej zmienky vzniku našej obce vystúpil s častuškou „Vitajte dorohy Kamjunčane“ a s ďalšími piesňami.
V ďalších rokoch skupina pri Klube dôchodcov vystúpila na festivale v Kamienke s pásmami „Za paňi“, „Na poľaňi“ a pod. Vedúcou skupiny bola pani Oľga Sivuľková a na akordeóne sprevádzal Ján Sivuľka ml.
Pri príležitosti 50. výročia vzniku súborov bol skupine pri Klube dôchodcov udelený ďakovný list Ľubovnianskym osvetovým strediskom v Starej Ľubovni za uchovávanie tradičnej a ľudovej kultúry.
V roku 2005 došlo k zmene názvu Klub dôchodcov na Jednotu dôchodcov Slovenska a skupinu pri Klube dôchodcov premenoval aj napriek nesúhlasu súboru Barvinok na Barvinok-seniori. V tom istom roku pripravila skupina Barvinok-seniori pásmo „Keď povandryjeme“ a vystúpil s nim na folklórnom festivale v Kamienke. Vedúcimi súboru boli pán Štefan Matoľák, Mária Markovičová a Anna Vančíková.
Ďalej súbor pripravil pásmo „Krestiny“ a s nim vystúpil na folklórnom festivale v Kamienke. Vedúcimi boli pani Mária Markovičová, Helena Poprocká a Anna Vančíková. Každoročne vystupuje aj na podujatí Dni rusínskych tradícií, ktoré v Kamienke organizuje Rusínska obroda na Slovensku.
Skupina vystupuje aj na Okresnej súťažnej prehliadke v Novej Ľubovni. Z príležistosti družobného styku Kamionka Wieľka – Poľsko potešil divákov svojimi vystúpeniami a mala veľký úspech, dôkazom toho bolo, že musel niektoré piesne opakovať.
Barvinok-seniori reprezentoval Prešovský kraj na XI. celoslovenskej prehliadke speváckych skupín seniorov v Bratislave. Vedúce súboru pani Helena Poprocká a Anna Vančíková. Na začiatku na akordeóne sprevádzal Štefan Matoľák, potom Martin Obertan, Milan Sokoľák, Martin Karaš a v poslednom období hudobná skupina Ľubovka v zložení: Radoslav Nestorík - akordeón, Matej Alexanderčík – husle a Pavol Alexanderčík – basa.

K stiahnutiu