Tlačová správa č.4

                                 

 
 
Tlačová správa č.4
 
 
 
Názov Tlačovej správy: Volejbalový sviatok v Kamienke
Názov žiadateľa:             Obec Kamienka
Názov projektu:              TERRA CARPATHIA
Registračné číslo:           PL-SK/PO/IPP/III/160
III. výzva k Prioritnej osi III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) 1. jún – 31. júl 2012
 
 

Projekt TERRA CARPATHIA je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
 
 
 
 
 
 
 
Bližšie informácie: Prvý februárový víkend patril v obci Kamienka Volejbalovému turnaju o putovný pohár oslobodenia obce Kamienka, ktorý bol súčasťou projektu TERRA CARPATHIA v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Turnaj opäť raz potvrdil známy fakt, že volejbal je v obci Kamienka športom číslo jeden.
Už od sobotného rána sa v telocvični Základnej školy schádzali volejbalisti a priaznivci tohto športu, aby mohli sledovať kvalitné zápasy v dvoch kategóriách. V kategórií mužov súťažilo osem družstiev a v kategórií žien šesť družstiev v dvoch skupinách. Treba poznamenať, že v kategórií žien mohli v jednotlivých družstvách súťažiť len hráčky pôvodom z Kamienky, v kategórií mužov bol povolený jeden cudzí hráč v súťažnom zápase na ploche. Aj z tohto pohľadu možno konštatovať, že ide o jedinečné podujatie, keďže len veľmi ťažko by sme hľadali obec, ktorá by bola schopná postaviť na patričnej úrovni 6 ženských a 8 mužských družstiev. Zápasy boli od začiatku veľmi vyrovnané a mnohé sa končili až tretím rozhodujúcim setom. Do posledného zápasu nebolo jasné, ktoré dva tímy zo skupín postúpia do nedeľných semifinálových zápasov, ktoré ostanú na posledných dvoch miestach a ktoré si ešte v nedeľu zahrajú v miniturnaji proti družstvám z družobnej obce Kamionka Wielka. Až posledné zápasy, ktoré sa hrali pred polnocou rozhodli o postupujúcich. V sobotu večer nechýbala tanečná zábava a spoločenské posedenie športovcov, ktorú pripravila TJ Mier Kamienka.
V nedeľu ráno už išlo do tuhého. Hrali sa semifinálové zápasy turnaja v kategórií žien a mužov. Rozohral sa tiež miniturnaj „Družba“ medzi družstvami, ktoré skončili na treťom mieste v skupinách a družstvami z partnerskej obce Kamionka Wielka z Poľska, ktoré pricestovali do Kamienky v nedeľu. Turnaj tak získal medzinárodný rozmer. Keďže sa turnaj koná na počesť oslobodenia obce Kamienka, nechýbal ani pietny akt položenia vencov k pamätníku padlých v 1. a 2. Svetovej vojne, ktorého sa zúčastnili domáce i poľské družstvá. Kamienčania sa však chceli pochváliť aj nádejnou mládežou a tak sa v exhibičnom stretnutí prezentovali žiaci ZŠ proti najmladšiemu družstvu turnaja. Stretnutie malo náboj nielen na ihrisku, ale aj v hľadisku. Celá telocvičňa fandila kamienskej mládeži, ktorá sa prezentovala vo výbornom svetle. Záver turnaja už patril tým najlepším. Hrali sa zápasy o tretie miesto a tie finálové, ktoré vyburcovali preplnenú telocvičňu k výbornej atmosfére. Záverečné vyhodnotenie spojilo všetkých prítomných, ktorí si najprv prebrali diplomy a vecné ceny a potom so slzami v očiach spomínali na jedného z najaktívnejších kamienskych volejbalistov Petra Sroku, ktorý nás po zákernej chorobe v roku 2013 navždy opustil. Patrila mu nielen tichá spomienka, ale aj najmohutnejší aplauz turnaja.
Krásne dva volejbalové dní prežité v Kamienke zavŕšilo spoločné posedenie organizátorov, hráčov, rozhodcov i sponzorov v priestoroch miestneho pohostinstva pri dobrom guláši, krásnej hudbe a zaslúženom poháriku.    
 
Kontakt: Obec Kamienka, 065 32 Kamienka 123, www.obeckamienka.sk, obeckamienka@slnet.sk, 052/432 38 08