Obecná knižnica

Obecná knižnica sa nachádza v budove OcÚ Kamienka.

OTVÁRACIA DOBA:  Pondelok od 15:30 - 17:00 hod.

 

Teší sa na Vás Mgr. Juraj Vančík