Dni zvykov a tradícií Obce Kamienka 2013

 

 
                                                                 
 
Obec Kamienka pokračuje v úspešnej realizácií projektu PL – SK/PO/IPP/III/160 pod názvom TERRA CARPATHIA. Projekt je financovaný európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013. Jednou z jeho mnohých aktivít je aj kultúrne podujatie Dni zvykov a tradícií obce Kamienka, ktoré sa uskutoční dňa 28. decembra 2013. Cieľom podujatia je priblížiť návštevníkom a mladej generácií tradičné zvyklostí, ktoré sa v obci dodržiavali v minulých obdobiach. Začiatok podujatia je naplánovaný na sobotné poobedie, kedy sa o 16.30 h začne v miestnom gréckokatolíckom chráme „Roždestvennyj moleben“. O 17.00 h budú v programe predlžovať spevácke zbory, ktoré budú prezentovať rusínske koledy a nebude chýbať ani prezentácia umenia vo vestibule Kultúrneho domu v Kamienke. Hlavný galaprogram v podaní Poddukeľského umeleckého ľudového súboru (PUĽS) z Prešova sa v sále kultúrneho domu začne o 18.00 h.
Je treba dodať, že v Koncerte kolied v miestnom chráme vystúpia gréckokatolícky zbor zo Starej Ľubovne, spevácke zbory FS Kečera z Jakubjan a FS Barvinok z Kamienky a nebudú chýbať ani sólisti, Natália Kučová-Sikorjaková z Litmanovej, Ivana a Martin Karašovci z Kamienky a spevácke trio z Čirča. Výstavu fotografií z rusínskeho života predstaví etnológ Ivan Čižmár zo Svidníka. Na záver len dodám, že práve Kamienka je už dlhé desaťročia živým skanzenom ľudových zvykov a tradícií a tak Vás počas sviatkov do Kamienky srdečne pozývame.
 

K stiahnutiu