Komisie

Zloženie komisií Obecného zastupiteľstva Kamienka

a Dozornej rady Tisiny, s. r. o. Kamienka 

na roky 2018 - 2022

1.Komisia finančná a správy obecného majetku, podnikateľských aktivít a získavania finančných zdrojov

JUDr. Beáta Hrebíková, Kamienka č. 58 – predseda

Ing. Martin Karaš, Kamienka č. 17 – člen

 

2. Komisia výstavby, pôdohospodárstva a životného prostredia

Juraj Nestorík, Kamienka č.175 – predseda

Štefan Foľvarský, Kamienka č.280 – člen

 

3. Komisia kultúry, športu a vzdelávania

Ján Matoľák, Kamienka č. 57 – predseda

Michal Billík, Kamienka č. 510 – člen

 

4. Komisia pre vybavovanie sťažností, ochranu verejného poriadku a riešenie sociálnych otázok

Ing. Stanislav Sivuľka, Kamienka č.348 – predseda

Miroslav Beňo, Kamienka č. 452 – člen

Štefan Chobor, Kamienka č. 25 – člen

Juraj Nestorík, Kamienka č. 175 – náhradník

Štefan Foľvarský, Kamienka č. 280 – náhradník

 

5. Komisia pre ochranu verejného záujmu

Ing. Martin Karaš, Kamienka č. 17 – predseda

JUDr. Beáta Hrebíková, Kamienka č. 58 – člen

Ing. Stanislav Sivuľka, Kamienka č. 348 - člen

 

5. Dozorná rada Tisiny, s. r. o.

Ing. Stanislav Sivuľka, Kamienka č. 348 – predseda

Ing. Martin Karaš, Kamienka č. 17 – člen

Štefan Foľvarský, Kamienka č. 280 - člen