Komisie

1.Komisia finančná a správy obecného  majetku

Mária Billíková,Kamienka č. 510 – predseda

Iveta Nestoríková, Kamienka č. 417 – člen

 

2. Komisia pôdohospodárstva, výstavby a získavania zdrojov z Eurofondov

Ing. Stanislav Sivuľka, Kamienka č.348 – predseda

Mgr. Iveta Glosíková, Kamienka č.331 – člen

 

3. Komisia kultúry, športu a vzdelávania

Helena Poprocká, Kamienka č. 580 – predseda

Milan Sipko, Kamienka č. 224 – člen

 

4. Komisia podnikateľských aktivít, sociálnych otázok, ochrany životného prostredia verejného poriadku

Ľubomír Turek, Kamienka č.18 – predseda

Miroslav Beňo, Kamienka č. 452 – člen

 

5. Dozorná rada Tisiny, s. r. o.

Ľubomír Turek, Kamienka č. 18 – predseda

Ing. Martin Karaš, Kamienka č. 17 – člen

Ing. Stanislav Sivuľka, Kamienka č.348 - člen