TJ Mier Kamienka

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MIER KAMIENKA (TJ MIER)
Telovýchovná jednota MIER bola po viac ako dvoch dekádach obnovená zasadnutím členskej schôdze 15. 02. 2013 na podnet aktívnych kamienskych športovcov. Jej poslaním je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry a športu, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. Je tiež otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch.
 
Sídlo organizácie:
TJ „MIER“ Kamienka
Obecný úrad
065 32 Kamienka 123
 

Prejdite na stráku TJ MIER - www.tjmierkamienka.sk/

K stiahnutiu