Tlačová správa č. 5

                                                            

 

 

Tlačová správa č. 5
 
 
 
Názov Tlačovej správy: Úspešne zrealizovaný projekt TERRA CARPATHIA
Názov žiadateľa:             Obec Kamienka
Názov projektu:              TERRA CARPATHIA
Registračné číslo:           PL-SK/PO/IPP/III/160
III. výzva k Prioritnej osi III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) 1. jún – 31. júl 2012
 
 

Projekt TERRA CARPATHIA je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
 
 
 
 
 
 
 
Bližšie informácie: Obec Kamienka s partnerskou obcou Kamionka Wielka (Poľsko) realizovali od apríla 2013 do marca 2014 projekt s názvom TERRA CARPATHIA. „Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.“
Súčasťou projektu bola investičná časť i neinvestičná časť. V rámci investičnej časti sa realizovala prvá etapa výstavby - rekonštrukcia hľadiska amfiteátra, ktorú zabezpečila firma NOVSTAV, s. r. o. Stará Ľubovňa. Druhú etapu výstavby – výstavbu oplotenia areálu amfiteátra realizovala firma RONDO, s. r. o. Kežmarok. Celková hodnota investícií dosiahla sumu 30 650 € a kapacita amfiteátra je v súčasnosti 500 miest na sedenie.
V rámci neinvestičnej časti sa postupne zrealizovalo úvodné stretnutie pracovného tímu v obci Kamienka, na ktorom boli prejednané základné otázky nevyhnutné k realizácii projektu. Taktiež sa v obci Kamienka v mesiaci máj zrealizovali Furmanské preteky za účasti 13-stich furmanov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Podujatie pritiahlo do Kamienky 2 500 divákov. Ďalším kultúrno-spoločenským podujatím projektu TERRA CARPATHIA bol aj dvojdňový Medzinárodný folklórny festival za účasti interpretov, súborov a skupín zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Jednotlivé programy festivalu si našli svojich divákov a na domácom festivale nechýbali ani kamienske súbory Barvinok, Radosť a Barvinočok. Keďže Kamienka je dedinou bohatou na zvyky a tradície v obci sa ako súčasť projektu TERRA CARPATHIA realizovalo aj podujatie Dni zvykov a tradícií obce Kamienka. To prezentovalo najmä kolektívy a zbory z regiónu. Nechýbala tu prezentácia rusínskych kolied, fotografická výstava, či vystúpenie profesionálneho kolektívu PUĽS z Prešova. Na svoje si v rámci spomínaného projektu prišli aj športovci, konkrétne volejbalisti na Volejbalovom turnaji o putovný pohár oslobodenia obce Kamienka. Turnaj trval dva dni a predstavilo sa na ňom 6 družstiev v kategórii žien a 8 družstiev v kategórii mužov. Hosťami turnaja boli ďalšie dve družstvá – ženy a muži z družobnej obce Kamionka Wielka.
Aj keď sa turnaj organizoval vo februári, z ďaleka to nebola posledná aktivita projektu TERRA CARPATHIA. Pracovný tím sa ešte podieľal na tvorbe informačných letákov o aktivitách projektu a hlavne na tvorbe prezentačnej publikácie – brožúry o partnerských obciach s názvom TERRA CARPATHIA – KAMIENKA, KAMIONKA WIELKA.
Záverečné stretnutia tímu partnerských obcí, distribúcia letákov a kníh verejnosti uzavreli úspešný a pre rozvoj regiónu dôležitý projekt TERRA CARPATHIA.
 
Kontakt: Obec Kamienka, 065 32 Kamienka 123, www.obeckamienka.sk, obeckamienka@slnet.sk, 052/432 38 08