Podpis zmluvy projektu TERRA CARPATHIA

 

 
                                        
 
 
Práca starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva priniesla ďalšie pozitívum pre Kamienku. Projekt obce pod názvom TERRA CARPATHIA v hodnote 50 600 € bol schválený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Projekt je rozdelený na investičnú časť – rekonštrukciu hľadiska amfiteátra, tiež oplotenie celého areálu v hodnote 30 650 € a na neinvestičnú časť - kultúrno-spoločenské a športové aktivity v zostávajúcej hodnote.
 
Dňa 13. marca 2013 v Prešove slávnostne podpísalo zmluvu 30 úspešných žiadateľov, medzi ktorými nechýbala ani obec Kamienka. Treba povedať, že ide o veľmi dobrú prácu, keďže v Prešovskom kraji je 666 obcí a 23 miest. Našu obec na spomínanom podujatí reprezentovali starosta obce Ing. Juraj Jedinák, Ing. Martin Karaš – koordinátor projektu a poslanec obecného zastupiteľstva a Ing. Nadežda Jurková z Regionálnej rozvojovej agentúry Šírava.
 
Financovanie v rámci tohto programu je zabezpečené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF (85 %), zo štátneho rozpočtu (10 %) a od žiadateľa (5 %). Program je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať slovensko-poľské pohraničie a v rámci tejto výzvy boli podporené projekty v oblasti rozvoja cestovného ruchu, na podporu rozvoja a modernizácie turistickej infraštruktúry, rozmanité kultúrne podujatia, aktivity na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, rôznorodé aktivity v oblasti vzdelávania, propagácie, marketingu, športu a zdravia.
 
V závere je treba poznamenať, že projekt bol úspešný aj vďaka poľskému partnerovi – gmine Kamionka Wielka, s ktorou má naša obec dlhoročnú spoluprácu najmä v oblasti kultúry a športu.
 
Nastavenia cookies