Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v ZEC Obce Kamienka

Budova pred výstavbou ZEC

K stiahnutiu

K stiahnutiu

K stiahnutiu

K stiahnutiu

K stiahnutiu

K stiahnutiu

K stiahnutiu