Základné informácie

Základná charakteristika   (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 526789
Názov okresu Stará Ľubovňa
Názov kraja Prešovský
Štatút obce obec
PSČ 065 32
Telefónne smerové číslo 052
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1342
Nadmorská výška obce - mesta v m 586
Celková výmera územia obce [m2] 29 162 997
Hustota obyvateľstva na km2 47
 
Spádovosť obce   (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Sídlo matričného úradu Hniezdne
Sídlo pracoviska daňového úradu Prešov
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Podolínec
Sídlo Okresného súdu Stará Ľubovňa
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Stará Ľubovňa
Sídlo pracoviska obvodného úradu Stará Ľubovňa
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Stará Ľubovňa