Dobrovoľný hasičský zbor

   VÝBOR DHZ KAMIENKA

        Ľubomír Turek - predseda

        Dušan Lichvár st. - veliteľ, podpredseda

        Ján Matoľák ml. - preventivár, podpredseda

        Michal Billík - tajomník

        Milan Dudlák - strojník

        Ivana Foľvaská - pokladník

        Ing. Matúš Bittner -referent  mládeže

        Mgr. Silvia Čopjaková

       Dominika Dzubriaková

       Ivan Lichvár

      Juraj Mačík - revizor

      Mgr. Alena Dudláková 

      Ing. Stanislav Sivuľka

 

K. 1.1.2016 zbor eviduje 79 členov, z toho 16 žien.

 

 

 

K stiahnutiu