Dobrovoľný hasičský zbor

   VÝBOR DHZ KAMIENKA

        Mgr. Silvia Čopjaková - predseda

        Ľubomír Turek - podpredseda , veliteľ

        Ján Matoľák ml. - preventivár, podpredseda

        Michal Billík - tajomník

        Milan Dudlák - strojník

        Juraj Mačík - revízor

        Ing. Stanislav Sivuľka - revízor II

        Mgr. Alena Bittnerová - člen výboru

        Ivan Lichvár - člen výboru

        Milan Škvara - člen výboru

        Bc. Ján Karaš - člen výboru  

 

K. 1.1.2019 zbor eviduje 79 členov, z toho 16 žien.

 

 

 

K stiahnutiu