Dni zvykov a tradícií Obce Kamienka - Aktivita projektu TERRA CARPATHIA

 

 

                                                               

 

DNI ZVYKOV A TRADÍCIÍ OBCE KAMIENKA – AKTIVITA PROJEKTU TERRA CARPATHIA
 
Názov projektu: TERRA CARPATHIA
Číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/III/160
Názov podujatia: Dni zvykov a tradícií obce Kamienka
Počet účinkujúcich: 130
Počet divákov: 700
 
Programové bloky:   - „Roždestvennyj moleben” (Cirkevný obrad spojený s Vianočnými
                                 sviatkami)
-          „Koncert rusínskych kolied” (prehliadka cirkevného zborového spevu)
-          „Prezentácia umenia” (výstava fotografií etnológa Ivana Čižmára zo
Svidníka)
- „Galaprogram Christos raždajetsja” (vystúpenie folklórnych súborov)
 
Kolektívy a sólisti:  - gréckokatolícky cirkevný zbor Dominika Metóda Trčku zo St. Ľubovne
                                 - spevácky zbor folklórneho súboru Kečera z Jakubjan
                                 - spevácky zbor folklórneho súboru Barvinok z Kamienky
                                 - Poddukeľský umelecký ľudový súbro (PUĽS) z Prešova
                                 - sólistka Natália Kučová – Sikorjaková z Litmanovej
                                 - duet Ivana a Martin Karašovci z Kamienky
 
Projekt je financovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.