Aktuality

Aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu
20.2.2024

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024.
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 hVÝZVA POLÍCIE
7.2.2024

VÝZVA POLÍCIE

SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV


OZNAM
30.1.2024

OZNAM

PVPS a. s. Stará Ľubovňa oznamuje, že od 31.01.2024 do 03.02.2024 bude vykonávať v obci Kamienka odpočty vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody.
Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov pitnej vody, aby umožnili prístup k vodomeru.


52. VOLEJBALOVÝ TURNAJ
18.1.2024

52. VOLEJBALOVÝ TURNAJ

52. VOLEJBALOVÝ TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR OSLOBODENIA OBCE KAMIENKA.
TELOCVIČŇA ZŠ V KAMIENKE 3. - 4. FEBRUÁRA 2024


PUŠČAŇOVA KROJOVA ZABAVA
18.1.2024

PUŠČAŇOVA KROJOVA ZABAVA

Puščaňa puščaňa,
ej puščaňovy časy
pojili sme salo
ej žiďžme i kobasy.

Kde: Kultúrny dom v Kamienke
Kedy: 10.2.2024
Vstupne: 40 €PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 - VYHLÁSENIE VOLIEB
11.1.2024

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 - VYHLÁSENIE VOLIEB

Predseda NR SR vyhlásil voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu 23.03.2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb prezidenta SR na sobotu 06.04.2024.


Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2024
3.1.2024

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2024

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO sa vzťahuje napr. na osoby s trvalým pobytom v obci, ktoré žijú celoročne v zahraničí, študentov, pracujúcich - ktorí sú v priebehu roka viac 90 dní po sebe mimo bydliska, z dôvodu štúdia, resp. práce, taktiež sa úľava vzťahuje na osoby, ktoré majú platný preukaz ZŤP a neuplatnili si ešte úľavu v predchádzajúcich rokoch. Žiadosť, spolu s prílohami, je potrebné doručiť obecnému úradu najneskôr do 31.1.2024, po tomto termíne Vaša žiadosť nebude akceptovaná!!!


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2024
3.1.2024

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2024

Každý, u koho v roku 2023 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2024 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Nastavenia cookies