Aktuality

Aktuality


OZNAM
7.10.2020

OZNAM

Dorohy Kamjunčane, mily rodaci . Spomjinkovyj turistickyj pochod, kotryj byv planovanyj v neďiľu 11. oktobra 2020 ša v tym termiňi neuskutočnit, keďže je potrebne predchoditi rizikam pandemiji COVID-19... Nahradnyj termin pochodu zvažyme podľa vyvoja dalšoj situaciji .

NÚDZOVÝ STAV
30.9.2020

NÚDZOVÝ STAV

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 587 zo dňa 30.9.2020 v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený NÚDZOVÝ STAV.