Tlačová správa č. 3

 

 

 

                                  

 

Tlačová správa č.3
 
 
 
Názov Tlačovej správy: V Kamienke ožili zvyky a tradície obce
Názov žiadateľa:             Obec Kamienka
Názov projektu:              TERRA CARPATHIA
Registračné číslo:           PL-SK/PO/IPP/III/160
III. výzva k Prioritnej osi III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) 1. jún – 31. júl 2012
 
 

Projekt TERRA CARPATHIA je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
 
 
 
 
 
 
 
Bližšie informácie: V Kamienke ožili zvyky a tradície a to vďaka podujatiu Dni zvykov a tradícií obce Kamienka, ktoré je súčasťou projektu TERRA CARPATHIA v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
V obci sa 28. decembra 2013 zišli mnohí obyvatelia, rodáci i návštevníci, aby mohli nasať príjemnej sviatočnej atmosféry. Podujatie odštartovala duchovná časť – „Roždestvennyj moleben” v miestnom chráme sv. Petra a Pavla a tiež „Koncert rusínskych kolied”, na ktorom sa prezentovali gréckokatolícky spevácky zbor Dominika Metóda Trčku zo Starej Ľubovne, spevácke zbory folklórnych súborov Kečera z Jakubjan a Barvinok z Kamienky a tiež sólisti Natália Kučová – Sikorjaková z Litmanovej a Ivana a Martin Karašovci z Kamienky. V hodinovom koncerte zazneli krásne koledy východného obradu a tiež liturgické spevy. Nechýbali vianočné vinše a blahoslavenie od otca duchovného. Na záver všetci účinkujúci i diváci zaspievali „Mnohoľitstvije”.
Podujatie sa týmto dostalo do svojej druhej polovice. Vo vestibule kultúrneho domu sa už schádzali mnohí návštevníci a obdivovali výstavu fotografií etnológa Ivana Čižmára zo Svidníka, ktorý poskytol zábery z folklórnych podujatí severovýchodného Slovenska. Takmer 70 fotografií vypovedalo o bohatstve národnej kultúry a tiež prezentovalo momenty dávno minule i tie súčasne. Najviac návštevníkov sa ale tešilo na záverečný galaprogram, ktorý otvorilo vystúpenie domáceho folklórneho súbrou Barvinok. Nechýbal príhovor starostu obce a tiež prezentácia novovydanej knihy kamienskych rozprávok, ktorú prezentovali riaditeľka ZŠ Dr. Oľga Gregová a o. František Krajňák – miestný kňaz. Príjemnú atmosféru umocnili aj ľudové piesne v podaní sólistky Natálie Kučovej – Sikorjakovej z Litmanovej a vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie Poddukeľského umeleckého ľudového súboru (PUĽS) z Prešova. Preplnený kultúrny dom aplaudoval profesionálom z PUĽS-u a tí na oplátku podali vynikajúci výkon. Podujatie zakončil domáci Barvinok nepísanou kamienskou hymnou Daj že Bože dobryj čas.
Na záver môžeme konštatovať, že kamienska akcia splnila svoj účel a pritiahla obrovské množstvo divákov. Prezentovala sa obec Kamienka a tiež projekt TERRA CARPATHIA, ktorý je veľmi prínosný pre obec nielen z hľadiska investičného (rekonštrukcia hľadiska amfiteátra a výstavba oplotenia areálu), ale aj z hľadiska neinvestičného – podpory mnohých kultúrno-spoločenských podujatí.
 
Kontakt: Obec Kamienka, 065 32 Kamienka 123, www.obeckamienka.sk, obeckamienka@slnet.sk, 052/432 38 08 begin_of_the_skype_highlighting            052/432 38 08      end_of_the_skype_highlighting

Nastavenia cookies