SLOVENSKU HROZÍ ZVÝŠENÝ VÝVOZ DREVA DO ZAHRANIČIA

 

Slovensku hrozí zvýšený vývoz dreva do zahraničia
 
     Veľká časť dreva z tohtoročnej ťažby by mohla skončiť u zahraničných spracovateľov, ktorí sú ochotní zaplatiť za túto surovinu obvyklé ceny. Časť domácich firiem sa totiž snaží zneužiť situáciu po kalamite Žofia a žiada od majiteľov a správcov lesov zníženie cien dreva o tri až pätnásť eur na meter kubický, pričom vyčkávajú s odberom dreva za súčasné ceny.
     Ešte pred kalamitou 15. mája pritom drevárske firmy tvrdili, že dreva pre domácich spracovateľov je nedostatok a sťažovali sa na vysoký podiel exportu tejto suroviny. Lesníci už začali kontaktovať zahraničné firmy a hľadať serióznych odberateľov, i keď radšej by obchodovali tu, v známom prostredí a podporovali domácich spracovateľov, domácu zamestnanosť a tvorbu pridanej hodnoty. Znížené ceny dreva by však spôsobili zníženie zamestnanosti u majiteľov a správcov lesov, nevykonávanie niektorých činností by zapríčinilo tiež vyššie ohrozenie povodňami.
     „Keď to nepôjde inak, musíme drevo, o ktoré je záujem, vyviezť. Lesníci si nemôžu dovoliť pri zvýšených nákladoch na spracovanie veternej kalamity z 15. mája prehĺbiť stratu nižšou cenou predaného dreva. Slovenská lesnícka komora považuje tlaky na znižovanie cien za prejav neserióznosti časti odberateľov, ktorí sa snažia zneužiť prírodnú katastrofu vo svoj prospech,“  povedal podpredseda Slovenskej lesníckej komory a prezident Združenia obecných lesov SR Milan Dolňan.
     Lesníci upozorňujú, že ak naviažu nové seriózne obchodné vzťahy v zahraničí, bude táto spolupráca dlhodobá a nebudú riskovať ďalšie problémy so špekulatívnymi domácimi firmami. To by znamenalo dlhodobé zvýšenie toľko kritizovaného exportu domáceho dreva a menej práce pre slovenských spracovateľov aj v budúcnosti.
     Slovenská lesnícka komora už v uplynulých dňoch pritom upozorňovala, že vzhľadom na rozsah kalamity nie je dôvod na znižovanie cien dreva. Množstvo polámaného a vyvráteného dreva je totiž menšie ako plánovaná ťažba do konca tohto roka. Správcovia a majitelia lesov vo väčšine prípadov utlmili plánovanú ťažbu dreva a prednostne spracovávajú kalamitu. Množstvo dreva na trhu tak významne neprekročí pôvodne plánované objemy.
(MD)
 
 
FOTO: MILAN DOLŇAN
Po vetrovej kalamite
Lesné porasty polámalo ako zápalky.               

K stiahnutiu