Aktuality

VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
14.12.2018

VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Obec Kamienka pozýva svojich obyvateľov i našich rodákov všetkých vekových kategórií na VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE KAMIENKA, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 27. 12. 2018. Začiatok tohto športového podujatia je o 14.00 h.
Regionálna veterinárna a potravinová správa - OZNAM
26.11.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa - OZNAM

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa Vás týmto žiada v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o súčinnosť pri informovaní občanov Vašej obce obvyklým spôsobom v súvislosti s novými povinnosťami vyplývajúcich z novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a vykonávacieho Rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1669.