Aktuality


Bezpečná vykurovacia sezóna 2022/2023
26.9.2022

Bezpečná vykurovacia sezóna 2022/2023

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch.
V období od septembra 2021 do marca 2022 na území SR bola príčina požiarov spôsobená nedbalosťou a neopatrnosťou osôb pri vykurovaní
v 64 prípadoch s priamou škodou takmer 500 000,- eur. Usmrtená bola jedna osoba a 9 osôb sa zranilo.


Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň 2022
26.9.2022

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň 2022

Besnotu voľne žijúcich zvierat je možné tlmiť orálnou vakcináciou líšok. Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje 46. sezónu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote.
Termín orálnej vakcinácie - pokladanie vakcinačných návnad sa vykoná letecky v dňoch 5. až 28. októbra 2022.


Oprava miestnych komunikácií a poľných ciest v obci Kamienka
20.9.2022

Oprava miestnych komunikácií a poľných ciest v obci Kamienka

Obec Kamienka získala od správy ciest PSK frézovaný asfalt z opravy cesty Hniezdne - Kamienka. V spolupráci s firmou JUNO - DS sme opravili miestne komunikácie a poľné cesty, za použitia techniky od firmy JUNO - DS.
-

Zber odpadu

Separovaný zber druhotných surovín