Obecné zastupiteľstvo

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva Kamienka,

 

 

okres Stará Ľubovňa

 

na funkčné obdobie  2018 – 2022

 

Miroslav Beňo, Kamienka 452

Michal Billík, Kamienka 510

Štefan Foľvarský, Kamienka 280

JUDr. Beáta Hrebíková, Kamienka 58

Štefan Chobor, Kamienka 25

Ing. Martin Karaš, Kamienka 17

Ján Matoľák, Kamienka 57

Juraj Nestorík, Kamienka 175

Ing. Stanislav Sivuľka, Kamienka 348