Súčasťou projektu TERRA CARPATHIA je aj volejbalový turnaj

 

 
                              
 
 
SÚČASŤOU PROJEKTU TERRA CARPATHIA JE AJ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
 
Volejbalový turnaj o putovný pohár oslobodenia obce Kamienka je jednou z posledných aktivít úspešného projektu Obce Kamienka z názvom TERRA CARPATHIA. Spomínaný projekt PL-SK/PO/IPP/III/160 je financovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
Už v sobotu ráno sa zíjdu v telocvični Základnej školy v Kamienke volejbalové družstvá žien a mužov, aby si zmerali sily v súbojoch v základných skupinách. Začiatok prvého zápasu je plánovaný o 8.30 h a keďže v kategórií žien je prihlásených 6 družstiev a v kategórii mužov 8 družstiev, obidve kategórie budú rozdelené do dvoch skupín po tri, resp. štyri družstvá. Jedným zo základných pravidiel turnaja je, že v družstve žien môžu na turnaji štartovať len hráčky z Kamienky, naopak v družstve mužov môže byť počas turnaja na palubovke jeden cudzí hráč (pôvodom nie z Kamienky). Sobota bude vyhradená zápasom v základných skupinách, do nedeľného semifinále postupujú prvé dve najúspešnejšie družstvá z každej skupiny. Družstvá z tretieho miesta sa presúvajú do nedeľnej fázy do medzinárodného miniturnaja Družba, v ktorom si zmerajú sily s družstvom z partnerskej obce Kamionka Wielka. Dve najmenej úspešné družstvá v kategórií mužov uzavrú sobotný program zápasom o 7. miesto na turnaji.
Nedeľná časť začína semifinalovými zápasmi taktiež o 8.30 h. V semifinále si zmerajú sily prvé dve najúspešnejšie družstvá zo skupín a budú hrať krížovým systémom – prvý zo skupiny A s druhým zo skupiny B a naopak druhý zo skupiny A s prvým zo skupiny B. Súčasťou programu turnaja bude aj pietny akt položenia vencov k Pamätníku padlých v 1. a 2. Svetovej vojne a po tejto udalosti sa rozohrajú zápasy medzinárodného miniturnaja Družba. V rámci nešportovej časti turnaja sa stretnú oficiálni predstavitelia obce Kamienka a gminy Kamionka Wielka, aby zhodnotili doterajšie aktivity spoločného projektu TERRA CARPATHIA a naplánovali jeho ostatnú časť. Záverečné zápolenia budú patriť zápasom o tretie miesto a finálovým stretnutiam tak v kategórii mužov, ako aj v kategórii žien. Oficiálny program turnaja uzavrie spoločné vyhodnotenie v telocvični ZŠ.
Poslednou fázou turnaja bude spoločenské posedenie účastníkov, hostí a organizátorov, ktoré sa uskutoční v priestoroch miestneho pohostinstva Drotár. Hlavnou myšlienkou turnaja je športovým podujatím si pripomenúť významnú udalosť oslobodenia obce Kamienka, ktorá bola definitívne oslobodená 24. januára 1945 vojakmi Červenej armády.   
 
 
 

K stiahnutiu