Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 82019 13.9.2019 došlé faktúry za august 2019 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 72019 12.8.2019 došlé faktúry za júl 2019 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 7/2019 9.8.2019 Zmluva dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Juno, DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019/SÚ 8.8.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a... Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 252019 8.8.2019 Nájomná zmluva č. 25/2019 uzatvorená v zmysle zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme... Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 25/2019/PD 8.8.2019 Nájomná zmluva č. 25/2019 uzatvorená v zmysle zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme... Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 PHZ 6.8.2019 Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002901 o poskytnutí dotácie Ministerstvo Vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 21/2019 17.7.2019 Objednávka Spis excelent GROUP, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 22/2019 17.7.2019 Objednávka Kúpele Červený Kláštor    
Detail Objednávka vyšlá 23/2019 17.7.2019 Objednávka Juno, DS    
Detail Objednávka vyšlá 23A/2019 17.7.2019 Objednávka Občianské združenie "Kameň"    
Detail Objednávka vyšlá 24/2019 17.7.2019 Objednávka Róbert Fuchs - Repo    
Detail Objednávka vyšlá 25/2019 17.7.2019 Objednávka Ing. Mgr. Hedviga Vadinová    
Detail Objednávka vyšlá 26/2019 17.7.2019 Objednávka Veolia, PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 27/2019 17.7.2019 Objednávka Tomáš Dinis    
Detail Objednávka vyšlá 28/2019 17.7.2019 Objednávka ARR PK    
Detail Objednávka vyšlá 29/2019 17.7.2019 Objednávka Štefan Grega    
Detail Objednávka vyšlá 30/2019 17.7.2019 Objednávka Keras    
Detail Objednávka vyšlá 31/2019 17.7.2019 Objednávka Prometeus, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok 1 16.7.2019 O zbere , preprave a zneškodňovaní KO a DSO Ekos 36168475   

profil verejného obstarávateľa