Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 200111 20.1.2020 Zmluva o dielo č. 200111 Ifosoft s.r.o. 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 005 30.12.2019 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 112019 11.12.2019 došlé faktúry za november 2019 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/38/010/5 6.12.2019 Dohoda č. 19/38/010/5 Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019/Z 27.11.2019 Kúpna zmluva Juraj Zima    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1047/2019 25.11.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Faktúra došlá 102019 14.11.2019 došlé faktúry za október 2019 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2019 21.10.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Juno, DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2019-IVS 21.10.2019 Zmluva o dielo Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Faktúra došlá 92019 14.10.2019 došlé faktúry za september 2019 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019/Chod. 10.10.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustnov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Juno, DS 36501522   
Detail Faktúra došlá 82019 13.9.2019 došlé faktúry za august 2019 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 72019 12.8.2019 došlé faktúry za júl 2019 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 7/2019 9.8.2019 Zmluva dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Juno, DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019/SÚ 8.8.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a... Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 252019 8.8.2019 Nájomná zmluva č. 25/2019 uzatvorená v zmysle zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme... Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 25/2019/PD 8.8.2019 Nájomná zmluva č. 25/2019 uzatvorená v zmysle zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme... Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 PHZ 6.8.2019 Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002901 o poskytnutí dotácie Ministerstvo Vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 21/2019 17.7.2019 Objednávka Spis excelent GROUP, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 22/2019 17.7.2019 Objednávka Kúpele Červený Kláštor    

profil verejného obstarávateľa