Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12024 16.2.2024 došlé faktúra za január 2024 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KA/2024-0101-ZŠ-003 31.1.2024 Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru č. KA/2024-001-ZŠ-003 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 37872877   
Detail Faktúra došlá 122023 29.1.2024 došlé faktúry za december 2023 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2024/TJ 26.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024/PB 26.1.2024 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 5/2024 25.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 Spišská katolícka charita 35514221   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024/MK 22.1.2024 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MK hlas, s.r.o. 45 352 305   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024/Rozana 22.1.2024 Zmluva o poskytovaní služieb Rozana MK hlas, s.r.o. 45352305   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 22.1.2024 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 25/2019 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.1138/2017/1 22.1.2024 Dodatok č. 1138/2017 k nájomnej zmluve č. 1138/2017 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2024 19.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 Spišská katolícka charita, ADS Charitas 35514221   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024/GCH 15.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024/T 10.1.2024 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2024 8.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774766113   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12024/S 8.1.2024 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 30.12.202 Miroslav Stanko    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023/VSE 4.1.2024 Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZPV_LZ_101092239 29.12.2023 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny Východoslovenská distribučná, a.s. 365999361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023/SL 22.12.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie z rozpočtu obce Kamienka Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3000055554 18.12.2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023/F 18.12.2023 Dodatok č. 1, k zmluve 3000055554 Prvá internetová, s.r.o. 35849487   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies