Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 004/2012 7.2.2012 Faktúra "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011" NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 702,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 005 30.12.2019 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0076-PRB/2015/Z 21.3.2016 Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0076-PRB2015 21.8.2015 Zmluva č. 0076-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov MDVaRR SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0077-PRB/2015 21.8.2015 Zmluva č. 0077-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti MDVaRR SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01 25.3.2013 Dodátok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2008- BIO. 4.3.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 EKOS, spol. s .r. o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2016 25.1.2016 Zmluva o dielo č. 01/2016 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. 31714030   
Detail Objednávka vyšlá 01/2016 5.2.2016 Objednávka Michal Bittner-Bittkov    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2016 28.4.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774746113   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2018 18.4.2018 Zmluva o dielo Milan Chlebák 37165828   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/8/2011 15.8.2011 Na prípravu a realizáciu prác, uzvretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. MVD, s. r.o. 36660141  1 257,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0100018897 8.4.2011 Poistná zmluva - poistenie majetku Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0109000937 23.12.2011 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0109000937 7.1.2013 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Faktúra došlá 012012 15.3.2012 došlé faktúry došlé faktúry za 01/2012    
Detail Faktúra došlá 012014 12.2.2014 došlé faktúry za január 2014 Obec Kamienka    
Detail Objednávka vyšlá 02/2016 5.2.2016 Objednávka MK hlas, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 02/2018 20.6.2018 Zmluva o dielo Milan Chlebák 37165828   
Detail Faktúra došlá 022012 19.3.2012 došlé faktúry za 2/2012 došlé faktúry za február 2012    

profil verejného obstarávateľa