Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12/2012 12.11.2012 Zmluva o dielo č. 12/2012 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Objednávka vyšlá 12/2016 22.3.2016 Objednávka Michal Markovič - Výroba a oprava kartáčov    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12/2016/§54-ŠnZ 22.3.2016 Dohoda č.12/2016/§54-ŠnZ ÚPSVaR 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 12/2018 8.8.2018 Objednávka REPO    
Detail Objednávka vyšlá 12/2020 30.12.2020 Objednávka PD - Kamienka    
Detail Objednávka vyšlá 12/2021 13.8.2021 Objednávka SUC PSK    
Detail Objednávka vyšlá 12/2022 13.6.2022 Objednávka SÚC PSK    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12011 23.12.2011 Zmluva o dielo
NetBuilding Slovakia s. r.o. 43780610   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 29.2.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012 EKOS, spol. s.r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 23.3.2012 Dodatok k Zmluve č. 17442011 o poskytnutí finančných prostriedkov Úrad vlády SR 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 5.9.2012 Úverové podmienky Slovenská sporiteľňa    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 5.9.2012 sadzobník poplatkov SLSP Slovenská sporiteľňa    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 18.10.2012 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona 512/1991 Zb. Regionálna rozvojová agentúra Šírava 35578050   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 6.11.2012 Zmluva o dodávke plynu SPP 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 6.11.2012 Zmluva o nájme bytu Rastislav Krett    
Detail Faktúra došlá 12013 8.2.2013 došlé faktúry za január 2013 12013    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12013 17.4.2013 Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka Slovdach, s.r.o 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12014 28.11.2014 dodatok č. 1 k nájomnej zmluve číslo 532009 Poľnohospodárske družstvo 00204421   
Detail Faktúra došlá 12015 12.2.2015 došlé faktúry za január 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 12016 11.2.2016 Došlé faktúry za január 2016 Obec Kamienka 00329941   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies