Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 112020 14.12.2020 došlé faktúry za november 2020 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 112021 14.12.2021 došlé faktúry za november 2021 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 112022 13.12.2022 došlé faktúry za november 2022 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 112023 14.12.2023 prijaté faktúry za november 2023 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1138/2017 23.2.2018 Nájomná zmluva Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1144/2021/OPR 26.8.2021 Zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11769/2023 6.9.2023 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11802020 14.1.2021 Zmluva 11802020 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381   
Detail Objednávka vyšlá 11A2019 17.4.2019 Objednávka Kodstav    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12/2012 12.11.2012 Zmluva o dielo č. 12/2012 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Objednávka vyšlá 12/2016 22.3.2016 Objednávka Michal Markovič - Výroba a oprava kartáčov    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12/2016/§54-ŠnZ 22.3.2016 Dohoda č.12/2016/§54-ŠnZ ÚPSVaR 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 12/2018 8.8.2018 Objednávka REPO    
Detail Objednávka vyšlá 12/2020 30.12.2020 Objednávka PD - Kamienka    
Detail Objednávka vyšlá 12/2021 13.8.2021 Objednávka SUC PSK    
Detail Objednávka vyšlá 12/2022 13.6.2022 Objednávka SÚC PSK    
Detail Objednávka vyšlá 12/2023 24.7.2023 Objednávka Anna Foľvarská-Dvor u Mačíka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12011 23.12.2011 Zmluva o dielo
NetBuilding Slovakia s. r.o. 43780610   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 29.2.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012 EKOS, spol. s.r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 23.3.2012 Dodatok k Zmluve č. 17442011 o poskytnutí finančných prostriedkov Úrad vlády SR 00151513   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies