Dodatok č. 01

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: 01    
Predmet : Dodátok č.01 k Zmluve o dodávke plynu 
Partner: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum zverejnenia: 25.3.2013 
Dátum uzavretia zmluvy: 25.2.2013 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok_c_01_k_zmluve_o_dodavke_plynu0001.pdf, Veľkosť: 1.24 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dokdávke plynu

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies