Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2019 21.10.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Juno, DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2019-IVS 21.10.2019 Zmluva o dielo Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Objednávka vyšlá 10/2020 30.12.2020 Objednávka Trend - Rudolf Šmida    
Detail Objednávka vyšlá 10/2021 13.8.2021 Objednávka PUPS,s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 10/2022 9.6.2022 Objednávka KaeS    
Detail Objednávka vyšlá 10/2023 24.7.2023 Objednávka Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/J/2015 18.9.2015 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100/2013 25.1.2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Správa katastra 37870173   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100719147Zop 20.10.2011 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100753409ZoP 6.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100755254ZoP 23.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Vychodoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100758464 27.12.2012 Zmluva o pripojení Vychodoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 101121 12.11.2021 Zmluva o dielo MK hlas, s.r.o. 45352305   
Detail Faktúra došlá 102013 15.11.2013 došle faktúry za október 2013 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 102014 20.11.2014 došlé faktúry za október 2014 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 102015 12.11.2015 došlé faktúry za október 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 102016 11.11.2016 došlé faktúry za október 2016 Obec Kamienka 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 102017 22.3.2017 Objednávka Leško -Lešemie    
Detail Faktúra došlá 102017 13.11.2017 došlé faktúry za október 2017 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 102018 14.11.2018 došlé faktúry za október 2018 Obec 00329941   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies