Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 11/2020 30.12.2020 Objednávka Slavomír Kserák - RSK    
Detail Objednávka vyšlá 11/2021 13.8.2021 Objednávka Milan Škvara    
Detail Objednávka vyšlá 11/2022 9.6.2022 Objednávka Mgr. Ing. Hedviga Vadinová    
Detail Objednávka vyšlá 11/2023 24.7.2023 Objednávka SPIS EXCELLENT GROUP, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 11/A2021 13.8.2021 Objednávka Slovdach,s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/J/2015 18.9.2015 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/§50 j/2011 29.3.2011 Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1101/248 13.1.2014 GRANT CONTRACT-EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITY - HUSKROUA /1101/ The National Development Agency Wesselényi street 20-22, 1077    
Detail Faktúra došlá 110100001 6.5.2011 Zastavovacia štúdia obce Kamienka Vladimír Nedelko - NEDON 41992075   
Detail Faktúra došlá 1112531 21.12.2011 doúčtovanie za schodiskovú plošinu do ZEC GRD, s.r.o. 31645399  1 464,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1117/2023/OPR 22.8.2023 Zmluva č. 1117/2023/OPR o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Objednávka vyšlá 112013 19.4.2013 Objednávka Agentúra reg. rozvoja PSK    
Detail Faktúra došlá 112013 16.12.2013 došlé faktúry za november 2013 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 112014 11.12.2014 došlé faktúry za november 2014 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 112015 11.12.2015 došlé faktúry za 112015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 112016 12.12.2016 došlé faktúry za november 2016 Obec Kamienka 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 112017 22.3.2017 Objednávka Ferex, s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 112017 11.12.2017 došlé faktúry za november 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 112018 11.12.2018 došlé faktúry za november 2018 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 112019 11.12.2019 došlé faktúry za november 2019 Obec 00329941   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies