Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 06/2016 8.6.2016 Zmluva o dielo Ing. Milan Štupak-IVS 10769676   
Detail Faktúra došlá 062012 2.7.2012 došlé faktúry za jún 2012 faktúry    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/2013 31.1.2013 Nájomná zmluva o nájme nabytového priestoru ZŠ s MŠ Kamienka 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Faktúra došlá 072013 5.8.2013 došlé faktúry za júl 2013 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 072014 13.8.2014 došlé faktúry za júl 2014 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 08/2012 4.9.2012 došlé faktúry za august 2012 dodávatelia    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 08/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Faktúra došlá 082013 4.9.2013 došlé faktúry za august 2013 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 082020 9.9.2020 Zmluva o dielo o vykonaní prác JUNO DS s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 28.9.2012 k Dohode č. 2§522012 NPV 2 ÚPOSVaR 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 27.11.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o správe majetku obce ZŠ s MŠ Kamienka 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 17.10.2012 Zmluva o dielo Jaroslav Hrebík 35399244   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 26.4.2013 Dodatok č. 1 VÚC Prešov 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 25.2.2014 Dodátok č.1 ÚPSVaR -Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 16.1.2015 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 1401-2014 zo dňa 14.1.2014 Slovdach, s. r. o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 31.8.2015 Dodatok Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 26.10.2016 Dodatok č.1 DataCentrum 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 28.8.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere OTP Banka Slovensko,a.s. 31318916   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies