Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12016 18.4.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774746113   
Detail Faktúra došlá 12017 9.2.2017 došlé faktúry za január 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12017 22.2.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2017 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Objednávka vyšlá 12017 23.2.2017 Objednávka Michal Bittner-Bittkov    
Detail Faktúra došlá 12018 8.2.2018 došlé faktúry za január 2018 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12018 12.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2018 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Objednávka vyšlá 12018 24.4.2018 Objednávka Michal Bittner, Bittkov    
Detail Faktúra došlá 12019 12.2.2019 došlé faktúry za január 2019 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 12020 12.2.2020 došlé faktúry za január 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12020D 1.12.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.6.2020 Slovdach,s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12021 7.1.2021 Zmluva o nájme bytu Miroslav Stanko    
Detail Faktúra došlá 12021/1 22.2.2021 zoznam došlých faktúr za január 2021 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 12022 8.2.2022 došlé faktúry za január 2022 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 12023 6.2.2023 došlé faktúry za január 2023 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 12024 7.3.2012 Práce vykonané nakladačom JCB Tisina, s.r.o.   1 546,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 122012 10.12.2012 Zmluva o poskytnutí služieb Tisina, s.r.o. 31727042   
Detail Faktúra došlá 122012 28.1.2013 došlé faktúry za december 2012 faktúry    
Detail Faktúra došlá 122013 27.1.2014 došlé faktúry za december 2013 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 122014 26.1.2015 došlé faktúry za december 2014 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 122016 1.2.2017 prijaté faktúry za december 2016 Obec Kamienka 00329941   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies