Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 18.10.2012 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona 512/1991 Zb. Regionálna rozvojová agentúra Šírava 35578050   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 6.11.2012 Zmluva o dodávke plynu SPP 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 6.11.2012 Zmluva o nájme bytu Rastislav Krett    
Detail Faktúra došlá 12013 8.2.2013 došlé faktúry za január 2013 12013    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12013 17.4.2013 Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka Slovdach, s.r.o 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12014 28.11.2014 dodatok č. 1 k nájomnej zmluve číslo 532009 Poľnohospodárske družstvo 00204421   
Detail Faktúra došlá 12015 12.2.2015 došlé faktúry za január 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 12016 11.2.2016 Došlé faktúry za január 2016 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12016 18.4.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774746113   
Detail Faktúra došlá 12017 9.2.2017 došlé faktúry za január 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12017 22.2.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2017 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Objednávka vyšlá 12017 23.2.2017 Objednávka Michal Bittner-Bittkov    
Detail Faktúra došlá 12018 8.2.2018 došlé faktúry za január 2018 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12018 12.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2018 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Objednávka vyšlá 12018 24.4.2018 Objednávka Michal Bittner, Bittkov    
Detail Faktúra došlá 12019 12.2.2019 došlé faktúry za január 2019 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 12020 12.2.2020 došlé faktúry za január 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12020D 1.12.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.6.2020 Slovdach,s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12021 7.1.2021 Zmluva o nájme bytu Miroslav Stanko    
Detail Faktúra došlá 12021/1 22.2.2021 zoznam došlých faktúr za január 2021 Obec 00329941   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies