Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/ gréck. 25.1.2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2021 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/DČ 21.1.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle §6 zákona č. 406/2011 Z. z. o... Michaela Bittnerová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/DS 15.1.2021 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení... STACH s.r.o. 46866566   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/KB Protect 6.4.2021 Zmluva o dielo KB PROTECT s.r.o. 53396031   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/Kovstav 24.11.2021 Zmluva o dielo Kovstav, s.r.o. 31688021   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/MOM 5.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb DAPTI, s.r.o. 36514012   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/SPP 20.12.2021 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/ZoS 26.1.2021 Zmluva o starostlivosti Tisina s.r.o., Kamienka 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021MOM 21.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851   
Detail Objednávka vyšlá 1/2022 24.1.2022 Objednávka Comcas, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2022/13 14.9.2022 Zmluva o nájme bytu Martin Nestorík    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2023 13.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2023 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Objednávka vyšlá 1/2023 24.7.2023 Objednávka Ferex,s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2211012049301 8.8.2011 Poskytnutie nenavr. fin. príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sl 00156621  465 871,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2012 5.11.2012 došlé faktúry za október 2012 došlé faktúry 102012    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2012 20.9.2012 Zmluva o dielo 102012 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Objednávka vyšlá 10/2016 22.3.2016 Objednávka VSE, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2016 12.6.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.10/2016 uzavretej dňa 02.05.2017 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2017/§54-ŠnZ 6.4.2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 10/2018 8.8.2018 Objednávka Andrej Mituva    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies