Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 PHZ 6.8.2019 Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002901 o poskytnutí dotácie Ministerstvo Vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1.11.2012 25.3.2013 Zmluva o dokdávke plynu Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/08/2023 16.8.2023 Zmluva o dielo č.1/08/2023 Spectra: Obchodno - stavebná firma 33079811   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/20 1.7.2020 Zmluva o dielo Slovdach,s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2011 19.4.2011 "Zastavovacia štúdia obce Kamienka" Vladimír Nedelko - NEDON 41992075   
Detail Faktúra došlá 1/2011 31.1.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2011 23.8.2011 Dodatok zmluvy o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka Dexia banka Slovensko a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2011 8.12.2011 Zmluva o poskytnutí služieb Tisina, s.r.o. 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2012 25.1.2012 Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o finančný príspevok z Programu cezhraničnej... Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprá 37 885 341   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2012 6.11.2012 EFEKT 9 k Zmluve o združenej dodávke elektriny VSE 36211222   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2014 19.3.2014 Kúpno - predajná zmluva č. 1/2014 Tisina 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2014 19.3.2014 Kúpno - predajná zmluva č. 1/2014 Tisina,s.r.o. 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2019 14.1.2019 Zmluva o dodaní služieb Peter Raškevič 48195511   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2019/TJ 10.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2019 TJ MIER Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2019SS 18.3.2019 Zmluva č. 1/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby Spišská katolícka charita 35514221   
Detail Objednávka vyšlá 1/2020 28.1.2020 Objednávka GT-base,s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2020/ŠU 17.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2020NP 4.3.2020 Dodatok č.1 Natur-Pack, a.s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 1/2021 13.8.2021 Objednávka Ján Štucka - Nábytok    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021 OZ 27.4.2021 Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat Mesto Podolínec 00330132   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies