Zmluva č. 0076-PRB/2015/Z

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: 0076-PRB/2015/Z    
Predmet : Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
Partner: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
IČO: 30416094
Adresa: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Dátum zverejnenia: 21.3.2016 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva_na_zvernenie.pdf, Veľkosť: 1.82 MB
Previazané dokumenty:

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies