Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1101/248 13.1.2014 GRANT CONTRACT-EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITY - HUSKROUA /1101/ The National Development Agency Wesselényi street 20-22, 1077    
Detail Faktúra došlá 122013 27.1.2014 došlé faktúry za december 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 6.5.2013 Zmluva o prevode práv zo stavebného povolenia a projktovej dokumentácie SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 10.5.2013 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka SLOVDACH, s.r.o 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 6.2.2014 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných Obcou Kamienka v jej záujme... Silvia Hangurbadžová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 6/§52/2014/NP VAOTP SR - 3 6.2.2014 Dohoda na vykonavanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o... ÚPSVaR 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 6205102214 7.2.2014 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 6205102314 7.2.2014 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698415V 7.2.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698418P 7.2.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS00006984201 10.2.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o prípojenie do distribučnej sústavy VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698417R 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698426Q 10.2.2014 Zmluva o pripojení 24ZVS0000698426Q 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698419N 10.2.2014 Zmluva o pripojenie VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698427O 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698416T 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698424U 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD Mlynská 31   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS00006984112 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698414X 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698425S 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies