Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 102014 20.11.2014 došlé faktúry za október 2014 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000035389P 28.11.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD, Mlynská 31, Košice    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12014 28.11.2014 dodatok č. 1 k nájomnej zmluve číslo 532009 Poľnohospodárske družstvo 00204421   
Detail Faktúra došlá 112014 11.12.2014 došlé faktúry za november 2014 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 28.11.2014 Zmluva o dielo EKOS spol. s.r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 31.12.2014 Zmluva o poskytnutí služieb TISINA s.r.o., Kamienka 532 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 16.1.2015 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 1401-2014 zo dňa 14.1.2014 Slovdach, s. r. o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 22.1.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
REDEA Consulting, s.r.o. 36462187   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 23.1.2015 Zmluva o poskytovaní služieb REDEA Consulting, s.r.o. 36462187   
Detail Faktúra došlá 122014 26.1.2015 došlé faktúry za december 2014 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 5.2.2015 Kúpna zmluva Juraj a Helena Bulinskí    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 10.2.2015 Zmluva o poskytnutí verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 11.2.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Faktúra došlá 12015 12.2.2015 došlé faktúry za január 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 22015 6.3.2015 došlé faktúry za február 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9/7/11/0067/15 5.3.2015 Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Ministerstvo vnútra SR    
Detail Faktúra došlá 32015 7.4.2015 došlé faktúry za marec 2015 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodátok č.1 30.3.2015 Zmluva o dielo Tomáš Dinis 31280641   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 34/2015/§54-VZ 1.4.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest ÚPSVaR - SĽ 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/§52/2015/ŠR 27.1.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Úrad práce, sociaálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies