Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 22/§50j/NS 2014/ŠR 30.4.2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §... Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Faktúra došlá 042014 6.5.2014 došlé faktúry za apríl 2014 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 6.5.2014 Zmluva o dielo Tomáš Dinis 31280641   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 27.5.2014 Zmluva o dielo Tomáš Dinis 31280641   
Detail Faktúra došlá 52014 18.6.2014 došlé faktúry za máj 2014 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/015/13 20.6.2014 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy tzv2014-06-18bt1 30.6.2014 Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Faktúra došlá 62014 4.7.2014 došlé faktúry za jún 2014 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014-BP003 9.7.2014 Zmluva o dielo IURIS CONSULTING s.r.o. 47123541   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/2014 16.5.2014 Mandántna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 202014 16.5.2014 Mandántna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy tz2014-06-18bt1 30.6.2014 Licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 387/312/14P 6.8.2014 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 402/2014/OK 4.8.2014 Zmluva Prešovský samospávny kraj 37870475   
Detail Faktúra došlá 072014 13.8.2014 došlé faktúry za júl 2014 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 15.8.2014 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam K K GROUP spol. s. r. o. 36485349   
Detail Faktúra došlá 82014 24.9.2014 došle faktúry za august 2014 Obec    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 29.9.2014 Zmluva o dielo Tomáš Dinis 31280641   
Detail Faktúra došlá 92014 9.10.2014 došlé faktúry za september 2014 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/2014 7.11.2014 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies