Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1079060067 7.1.2013 Poistenie zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1079060068 7.1.2013 Poistenie zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0109000937 7.1.2013 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy A/932/07/2009 23.1.2013 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 23.1.2013 Kúpna zmluva František Jendrejčák a Mária Jendrejčáková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100/2013 25.1.2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Správa katastra 37870173   
Detail Faktúra došlá 122012 28.1.2013 došlé faktúry za december 2012 faktúry    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 30.1.2013 Zmluva o dielo uzavretá podľa § - u 631 a nasledujúcich § Občianskeho zákonníka DOMING spol. s.r.o. Košice 31649971   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/2013 31.1.2013 Nájomná zmluva o nájme nabytového priestoru ZŠ s MŠ Kamienka 37872877   
Detail Faktúra došlá 12013 8.2.2013 došlé faktúry za január 2013 12013    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 029253002013 20.2.2013 Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá faktúry za február 2013 6.3.2013 došlé faktúry za mesiac február 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 52/2013/NP V-2 14.3.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy PL-SK/PO/IPP/III/160 14.3.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu TERRA CARPATHIA
VÚC Prešov 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1802011 18.3.2013 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1.11.2012 25.3.2013 Zmluva o dokdávke plynu Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01 25.3.2013 Dodátok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 26.3.2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36735841   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1cvč 2013 28.3.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na Centrum voľného času na rok 2013 Obec Stráňany 000330221   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 28.3.2013 Kúpna zmluva Michal Lipnický    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies