Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 630/312/13P 6.8.2013 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 08/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 19.8.2013 Zmluva o náhrade za užívanie poľovných pozemkov v poľovnom revíri Javor Poľovnícke združenie Javor 37947648   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 20.8.2013 Kúpna zmluva Mária Dudláková    
Detail Faktúra došlá 082013 4.9.2013 došlé faktúry za august 2013 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 92013 16.10.2013 došlé faktúry za september 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 12.10.2013 Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 23.10.2013 Kúpna zmluva Juraj Šimon a manželka Viera Šimonová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2112013 11.11.2013 Zmluva o nájme bytu Rastislav Krett    
Detail Faktúra došlá 102013 15.11.2013 došle faktúry za október 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.2 18.11.2013 Zmluva o dielo č. 05/2008 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 532009 10.12.2013 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 53/2009 Poľnohospodárske družstvo so sídlom Kamienka 00204421   
Detail Faktúra došlá 112013 16.12.2013 došlé faktúry za november 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 6.12.2013 Zmluva o poskytnutí služieb TISINA s.r.o., Kamienka 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 17.12.2013 Zmluva o nájme bytu Mária Zimová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 19.12.2013 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 22.11.2013 Zmluva o užívaní poľovného revíru uzatvorená podľa § 13 až 15 Zákona č. 274/2009 Z.z. o... Poľovnícke združenie "PAŠKOVA" 42342406   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 20.5.2013 Dodátok k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.05.2008 Ing. Ján Bittner    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies