Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/003/15 20.4.2015 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) Prima banka Slovensko,a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 27.4.2015 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436   
Detail Faktúra došlá 42015 6.5.2015 došlé faktúry za apríl 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 52015 5.6.2015 došlé faktúry za máj 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 4419005757 21.5.2015 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a... Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 700/301/2015 1.7.2015 Zmluva o úvere Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 700/301/2015 2.7.2015 Záložná zmluva Slovdach, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 4419006739 2.7.2015 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a... Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545   
Detail Faktúra došlá 62015 7.7.2015 došlé faktúry za jún 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 13.7.2015 Kúpna zmluva Ľuboš Karaš a Mária Karašová    
Detail Faktúra došlá 72015 14.8.2015 Došlé faktúry za júl 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0077-PRB/2015 21.8.2015 Zmluva č. 0077-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti MDVaRR SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0076-PRB2015 21.8.2015 Zmluva č. 0076-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov MDVaRR SR 30416094   
Detail Faktúra došlá 82015 8.9.2015 došlé faktúry za august 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/J/2015 18.9.2015 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/J/2015 18.9.2015 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 8/2014 21.9.2015 Zmluva Ing. Duditšová Matilda 32511540   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9/2015 21.9.2015 Zmluva o dielo Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 15/38/50J/33 29.9.2015 Dohoda ÚPSVaR - SĽ 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 30.9.2015 Kúpna zmluva Štefan Sivuľka a Mária Sivuľková    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies