Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 18.10.2012 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona 512/1991 Zb. Regionálna rozvojová agentúra Šírava 35578050   
Detail Faktúra došlá 10/2012 5.11.2012 došlé faktúry za október 2012 došlé faktúry 102012    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2012 6.11.2012 EFEKT 9 k Zmluve o združenej dodávke elektriny VSE 36211222   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 6.11.2012 Zmluva o dodávke plynu SPP 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 1 6.11.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu SPP 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100753409ZoP 6.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 6.11.2012 Zmluva o nájme bytu Rastislav Krett    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100755254ZoP 23.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Vychodoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy č3 23.11.2012 príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny Vycodoslovenská distribučna, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 27.11.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o správe majetku obce ZŠ s MŠ Kamienka 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2012 20.9.2012 Zmluva o dielo 102012 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/2012 18.10.2012 Zmluva o dielo č. 112012 Ing. Milan Štupák - IVS 1020762644   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12/2012 12.11.2012 Zmluva o dielo č. 12/2012 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 17.10.2012 Zmluva o dielo Jaroslav Hrebík 35399244   
Detail Faktúra došlá 11/2012 4.12.2012 došlé faktúry za november 2012 faktúry    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2012 27.11.2012 Zmluva o kúpe iPhone zariadenia Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 7555/312/12P 7.12.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 122012 10.12.2012 Zmluva o poskytnutí služieb Tisina, s.r.o. 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100758464 27.12.2012 Zmluva o pripojení Vychodoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1079060066 7.1.2013 Poistenie zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa 31595545   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies