Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698422Y 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698428M 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS00006984120 10.2.2014 Zmluva o pripojenie VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698423W 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698408S 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698413Z 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698409Q 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS00006984104 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č.3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke lelektriny č.5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 VSE 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 VSE 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 VSE 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36559361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies