Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 32013 4.4.2013 došlé faktúry za marec 2013 faktúry    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12013 17.4.2013 Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka Slovdach, s.r.o 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 6.5.2013 Zmluva o prevode práv zo stavbeného povolenia a projektovej dokumentácie SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Objednávka vyšlá 112013 19.4.2013 Objednávka Agentúra reg. rozvoja PSK    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 26.4.2013 Dodatok č. 1 VÚC Prešov 37870475   
Detail Objednávka vyšlá 13/2013 29.4.2013 Objednávka Ikaro, s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 42013 7.5.2013 došlé faktúry za apríl 2013 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 2.5.2013 VÚB Banka VÚB Banka 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9104987461 30.1.2014 Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9100109283 30.1.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 9.5.2013 Nájomná zmluva uzavretá v zmysle ust. § 663 a nasl. občianskeho zákonníka medzi zmluvnými... SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 10.5.2013 Zmluva o dielo NOVSTAV, s.r.o 36454290   
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 došlé faktúry za máj 2013 došlé faktúry za máj 2013    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 13.5.2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. z. RONDO, s.r.o. 31671152   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/015/13 24.6.2013 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 62013 10.7.2013 došlé faktúry za jún 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy dodáto č. 2 k Zmluve č. 291/06 15.7.2013 DODáTOK č. 2 k Zmluve č. 291/06/AZ/DV,DK Podtatranská vodárenská prvádzková spoločnosť,a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9266408U01 18.7.2013 Zmluva Environmentálny fond 30796491   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 210AUOPC12 19.7.2013 Dodatok 2 Slovenská sporiteľňa 00151653   
Detail Faktúra došlá 072013 5.8.2013 došlé faktúry za júl 2013 Obec Kamienka 00329941   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies