Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 11.8.2016 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 14.11.2016 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 14.11.2016 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/2018 JUNO 26.11.2018 Zmluva o dielo JUNO DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 192018JU 26.11.2018 Zmluva o dielo JUNO DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 172018JUN 26.11.2018 Zmluva o dielo JUNO DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 23/2018 12.12.2018 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... JUNO DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 5/2019 21.5.2019 Zmluva o dielo Juno, DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 6/2019 31.5.2019 Zmluva o dielo Juno, DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 7/2019 9.8.2019 Zmluva dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Juno, DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2019 21.10.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Juno, DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019/Chod. 10.10.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustnov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Juno, DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 082020 9.9.2020 Zmluva o dielo o vykonaní prác JUNO DS s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2021/MON 26.2.2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb (MON) DAPTI, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/2014 16.5.2014 Mandántna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 202014 16.5.2014 Mandántna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 15/2017 30.5.2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 20/2017 30.5.2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 21/2017 30.5.2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 13/2020 30.12.2020 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies