Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 51000307629C/2017 7.2.2017 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000020002W 6.4.2017 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000020038B 6.4.2017 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32017 2.5.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2017 Vychododslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy EDM_LZ_101092239 29.9.2023 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 VSE 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36559361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č.3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36559361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 365399361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/MOM 5.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb DAPTI, s.r.o. 36514012   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2021MOM 12.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb DAPTI, s.r.o. 36514012   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 08/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/2014 7.11.2014 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/J/2015 18.9.2015 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/J/2015 18.9.2015 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 13.6.2016 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 15.6.2016 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 15.6.2016 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 11.8.2016 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies