Zmluva č. 7/2019

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: 7/2019    
Predmet : Zmluva dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
Partner: Juno, DS
IČO: 36501522
Adresa: Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 9.8.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  juno_0.pdf, Veľkosť: 2 MB
Previazané dokumenty:

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies