Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12020D 1.12.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.6.2020 Slovdach,s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 2 /Slovdach 6.5.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo dňa 30.06.2020 Slovdach,s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 22.1.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
REDEA Consulting, s.r.o. 36462187   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 23.1.2015 Zmluva o poskytovaní služieb REDEA Consulting, s.r.o. 36462187   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 10.5.2013 Zmluva o dielo NOVSTAV, s.r.o 36454290   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 23/PZ-SL/2016 11.8.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Brantner Poprad, s.r.o. 36444618   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 04K771034 25.3.2021 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., 36391000   
Detail Faktúra došlá 2240002529 1.6.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 1.8.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 3.11.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 17.1.2012 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 220,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 7.2.2012 Faktúra za elektrinu Vychodoslovenská energetika a.s. 36211222  3 220,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2012 6.11.2012 EFEKT 9 k Zmluve o združenej dodávke elektriny VSE 36211222   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2008- BIO. 4.3.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 EKOS, spol. s .r. o. 36168475   
Detail Faktúra došlá 20113338 14.9.2011 Faktúra EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 017,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114149 13.10.2011 Faktúra Ekos,spol. s.r.o. 36168475  1 103,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120172 7.2.2012 Fatúra EKOS Ekos, spol. s.r.o. 36168475  1 458,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 29.2.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012 EKOS, spol. s.r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 28.11.2014 Zmluva o dielo EKOS spol. s.r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok 1 16.7.2019 O zbere , preprave a zneškodňovaní KO a DSO Ekos 36168475   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies